eroakirkosta.fi

Sunday, January 24, 2010

Kunniaväkivallasta tuontihyödyke

Kaleva-lehdessä uskalletaan puhua asiaa:

Se että niin sanottu kunniaväkivalta on yleistymässä Suomessa, ei ole yllättävää. Ilmiön vahvistumista on voinut odottaa sitä mukaa kuin tietyistä kulttuuritaustoista Suomeen saapuneiden ihmisten määrä on kasvanut. Huono kehitys on kuitenkin ollut nopeaa ja siksi hyvin huolestuttavaa. Muutama päivä sitten Yleisradion uutisissa asiaa kommentoinut maahanmuuttajanaisten tukihenkilö kertoi ilmiön lisääntyneen "valtavasti".
...
Kunniaväkivallan avulla pyritään turvaamaan suvun tai perheen arvovalta. Sen säilyttämiseksi käytettävä väkivalta kohdistuu useimmiten naisiin, joiden parisuhteiden katsotaan uhkaavan yhteisön kunniaa.

Länsimaista kulttuuria on kritisoitu siitä, että se hajottaa perinteisen perhemallin. Tämä on nimenomaan hyvä asia, sillä kyse on yksilön vapautumisesta ahdasmielisestä, kollektivistisesta traditiosta, jossa yksilön asema on pitää turpansa kiinni oli tilanne miten epämiellyttävä tahansa. Suvaitsevaisto tietenkin pitää tällaista primitiivistä kollektivismia hienona asiana, jota meidän hengellisesti köyhien ja materialististen suomalaistenkin tulisi tavoitella.

Pääkirjoituksessa tosin vähätellään islamin roolia kunniaväkivallassa. Islamin naiskäsitys antaa kuitenkin vapaat kädet miehille, jotka katsovat kunniansa tulleen loukatuksi ja päinvastoin kuin traditio, joka ei välttämättä sisällä minkäänlaista eksplisiittistä doktriinia, islam oikeuttaa kunniamurhat.

Labels: , , , , , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home