eroakirkosta.fi

Thursday, September 21, 2006

The Land of Liberty Holds the Torch

Finland's high GDP growth this year is thanks to - no surprise - the US! It goes without saying that European welfare states are very dependent on the freer markets in the US. You better start hoping the US never implements a Nordic welfare system:

"Tapiola Pankin mukaan Suomen talouskasvun suurin riski on Yhdysvalloissa. Pankin mukaan asuntomarkkinoiden nopea heikentyminen Yhdysvalloissa voi johtaa kierteeseen, jonka seurauksena koko maailmantalouden kasvu hidastuu merkittävästi."

Source: HS

Labels: , , , ,

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Täytyy olla kyllä aika uuno, jos kuvailee USA:aa fraasilla: " The Land of Liberty"

Uuskonservatiivi?

October 19, 2006 7:00 PM  
Blogger Mikko Sandt said...

Kaikki on suhteellista.

Uuskonservatiivit ovat muuten sosiaalirintamalla aika sosialisteja.

November 01, 2006 4:38 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home