eroakirkosta.fi

Tuesday, July 03, 2007

Ydinjätteen sijoitus & yksityiset omistusoikeudet

Onnettomuusriskin (käytännössä olemattoman) ohella yleisin argumentti ydinvoimaa vastaan on ydinjätteen sijoitukseen liittyvät ongelmat: mistä tilaa yhä lisääntyvälle määrälle radioaktiivista jätettä, ja onko sijoitus yleensä turvallista (päättele siitä, että pahimmat myrkyt sijoitetaan satojen metrien syvyyteen, kiinteään kiveen)?

En näe, miten yksityiset omistusoikeudet eivät voisi tätä(kin) ongelmaa ratkaista. Vapaan markkinatalouteen eli kapitalismiin kuuluu oikeus tehdä omalla omaisuudella mitä tahansa, kunhan toiminta ei aiheuta konkreettista haittaa muille. energiafirmoilla ei yksinkertaisesti olisi oikeutta sijoitaa jätettä siten, että siitä koituisi terveydellisiä haittoja muille. Maa-alueet
jätteen säilöntää varten ostettaisiin vapailta markkinoilta. Nythän on periaatteessa mahdollista, että valtio pakkolunastaa maata "yhteisen edun" nimissä. Jos vapaata tilaa ei markkinoilta löytyisi (mikä on tietenkin epätodennäköistä) tai jos vapaana olevan tilan käyttö olisi taloudellisesti kannattamatonta, joutuisivat yhtiöt improvisoimaan eli kehittämään teknologiaa (esim. etsimään muita tapoja vähentää jätteen radioaktiivisuutta); onhan kyseessä heidän tulevat voittonsa. Valtiolla ei vastaavanlaisia insentiivejä ole. Kaikessa yksinkertaisuudessaan markkinatalouden mekanismit pakottaisivat energiafirmat toimimaan siten, että energiantuotannosta ei koidu haittaa muiden terveydelle tai omaisuudelle. Suomessa on tietenkin tilaa ja tarvetta vielä useille ydinvoimaloille.

Valtion puuttuminen ydinvoiman tuotantoon haittaa teknologista kehitystä ja sähkön taloudellista tuotantoa. Tätä toimintaa edistävät vasemmistopuolueet (mukaanlukien Vihreät) aktivisteineen, jotka stunteillaan pyrkivät saamaan valtion käyttämään väkivaltamonopoliaan tehottomien, tarpeettomien ja lapsellisten tarkoitusperien ajamiseen.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Labels: , , , ,

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

"
energiafirmoilla ei yksinkertaisesti olisi oikeutta sijoitaa jätettä siten, että siitä koituisi terveydellisiä haittoja muille
"

Ehkä on silti syytä huomioida se, että energiafirmojen omistajatkin kuolevat joskus. Heillä siis ei ole insentiiviä sijoittaa ydinjätettä siten, etteikö se saisi päästä ympäristöön joskus 100 vuoden kuluttua.

He eivät joudu silloin vastuuseen (ellei joku keksi miten sielu saadaan pomittua taivaasta takaisin =)

July 04, 2007 6:25 PM  
Blogger Mikko Sandt said...

Omistajat tuskin ovat samoja koko firman elinkaaren ajan, vaan johtoportaan koostumus muuttuu ajan myötä (nuorta vanhan tilalle jne.), joilla kaikilla on tarpeeksi insentiivejä pitää myrkyt maassa.

Turvallisuusmääräyksillä tuollaisilta tilanteilta voidaan välttyä kokonaan. Joku taisi aiemmin kommentoida, että yksityisiä firmoja voitaisiin perustaa valvomaan ydinvoimaloiden turvallisuutta jne.

July 05, 2007 6:46 PM  
Anonymous Anonymous said...

"
Omistajat tuskin ovat samoja koko firman elinkaaren ajan, vaan johtoportaan koostumus muuttuu ajan myötä (nuorta vanhan tilalle jne.), joilla kaikilla on tarpeeksi insentiivejä pitää myrkyt maassa.
"

Totta, mutta sellainen firma pärjää kilpailussa paremmin, jolla on samat omistajat, koska sen ei tarvitse ryhtyä kalliisiin toimenpiteisiin jätteiden hautaamiseksi.

Eikä muutenkaan samat ydinvoimalat ole käytössä montaa vuosikymmentä. Ydinjätteet voi haudata siis ydinvoimalan takapihalle ja jättää sitten sinne, kun voimala itse on "eläkkeellä".


"
Joku taisi aiemmin kommentoida, että yksityisiä firmoja voitaisiin perustaa valvomaan ydinvoimaloiden turvallisuutta jne.
"

Ydinvoimalan omistajan ei ole pakko hyväksyä valvojia alueelleen.

July 07, 2007 9:40 AM  

Post a Comment

<< Home