eroakirkosta.fi

Monday, August 13, 2007

Virallisesta Työttömyysasteesta

Olen maininnut tästä ennenkin (Ruotsin vaaleja koskevassa jutussa), mutta mainitaan nyt vielä uudestaan.

Suomessa ollaan viime aikoina hehkuteltu paljon sitä, kuinka työttömyys on jo useita vuosia ollut hitaassa mutta varmassa laskussa. Tällä hetkellä virallinen työttömyysaste on Tilastokeskuksen mukaan 7,6% (lasketaan suorittamalla työvoimatutkimus) ja työvoimatoimiston mukaan n. 9% (lasketaan suhteuttamalla työttömiksi työnhakijoiksi ilmoittautuneet työvoimaan). Näiden työttömien lisäksi on kuitenkin vielä erilaiset tukityöllistetyt, harjoittelijat, työvoimapoliittisissa ohjelmissa roikkuvat tyypit jne. Näiden luokitteleminen ei-työttömiksi on harhaanjohtavaa, sillä tukityöllistetyt ja kuntien työvoimakoulutuksissa aikaansa viettävät rasittavat kansantaloutta. Työvoimapoliittisten ohjelmien lopullisena tavoitteena tietenkin on, että nämä työllistämistoimenpiteet johtavat kunnollisen työpaikan saantiin ja tätä kautta verotulojen kasvuun, mutta työvoimapoliittisten ohjelmien tehokkuus on luokkaa mitätön.

Kansainvälisiä vertailuja tehdessä pitäisi siis ottaa nämä seikat huomioon. Varsinkaan Pohjoismailla ei ole varaa piilotella todellista työttömyyttä, sillä väestön ikärakenteen tuleva kehitys yhdistettynä nykyiseen eläkejärjestelmäämme, suhteellisen takkuisiin työmarkkinoihin ja korkeaan verotukseen vaatii kaikkien relevanttien tekijöiden huomioon ottamista. Harhaanjohtavissa tilastoissa on myös se ikävä efekti, että muissa valtioissa pohjoismaista mallia saatetaan käyttää suhteellisen onnistuneen talouspolitiikan esimerkkinä, vaikka näin ei tehtäisi, jos päätöksentekijöillä olisi kaikki tarvittava tieto.

Lähteet:
-Kauppapolitiikka.fi
-Fi-lib
-Helsingin Sanomat (Tarkemmat tilastot esitettiin jossain kolumnissa kevään mittaan, mutta olen sittemmin hukannut kyseisen kolumnin.)

Labels: , , , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home