eroakirkosta.fi

Thursday, February 05, 2009

Tuetaan tupakointia

Työryhmä ehdottaa yksilönvapauden rajoittamista:

Valmisteilla oleva tupakkalain tiukennus rajoittaisi tupakoivien ihmisten esittämistä lehdissä, televisiossa ja teatterin lavalla.

Ehdotus sisältyy tupakkapoliittisia lakimuutoksia ja toimia valmistelevan työryhmän loppuraporttiin. Siinä tupakkalain kahdeksatta pykälää halutaan täydentää niin, että tupakkatuotteen mainontakielto koskisi myös "tupakoinnin suoraa ja epäsuoraa mainostamista ja edistämistä".


Toivottavasti ihosi nousee kananlihalle joka kerta, kun kuulet valtion suunnittelevan työryhmän perustamista jonkin yhteiskunnallisen epäkohdan korjaamiseksi. Byrokraattien ja poliitikkojen ongelma on, että kuvitellaan valtaan pääsemisen tarkoittavan, että jotain pitää tehdä. Oppisivat vaan pitämään näppinsä erossa.

Kannattaa muuten suhtautua skeptisesti puheisiin tupakoinnin negatiivisista ulkoisvaikutuksista. Kansantaloudelliselta kannalta tupakoinnilla on myös positiivisia ulkoisvaikutuksia, sillä syöpäkääryleitä tupruttelevat kuolevat muita aiemmin ja näin ollen eivät käytä eläkevaroja ja vanhuusiän ongelmiin liittyviä terveydenhuoltopalveluita yhtä paljon kuin tupakoimattomat. Jos ulkoishyödyt ylittävät ulkoishaitat, kansantaloudelliselta kannalta järkevämpää olisi tupakoinnin subventointi kuin verottaminen.

Labels: , , , ,

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home