eroakirkosta.fi

Wednesday, February 07, 2007

Happening in the Middle East

-Hezbollah is rearming, thanks to Syria, Iran and the UN
-Hamas is building up its weaponry to continue peace negotiations with Israel and Fatah
-Israel's disengagement has allowed Hamas to smuggle weapons and terrorists through Rafah
-Hamas has launched over 100 rockets to Israel during the past three months
-A Palestinian suicide bomber killed three Israelis last month in Eilat
-Palestinians continue to kill each other on a daily basis
-Hamas still doesn't recognize Israel's right to exist.

Labels: , , , ,

4 Comments:

Anonymous ammattiaktivisti said...

Mielenkiinnolla odotan minkälaisilla argumenteilla kumoat tämän uutisen? http://www.realcities.com/mld/krwashington/16760690.htm

February 27, 2007 10:29 PM  
Blogger Mikko Sandt said...

USA:n köyhyydestä (väestönlaskennan sivu): http://www.census.gov/prod/3/98pubs/p70-63.pdf

Eli ainoastaan pieni osa köyhistä pysyy köyhinä. Tämä kertoo lähinnä siitä, että yksilön kyky vaikuttaa omaan elintasoonsa on suuri.

http://virtual.finland.fi/stt/showarticle.asp?intNWSAID=11829&group=General

Minua ei sinänsä kiinnosta, jos vapaassa valtiossa joku päättää ruveta väliinputoajaksi. Vastuu on yksilön.

March 02, 2007 7:39 PM  
Anonymous ammattiaktivisti said...

Minua ei sinänsä kiinnosta, jos vapaassa valtiossa joku päättää ruveta väliinputoajaksi. Vastuu on yksilön.

Juuri näin! - tätä ei tarvitsisi edes kommentoida, kun tuot oman omituisen maailmankatsomuksen näin hyvin esiin ihan itse. Juuri tämähän on omituisen maailmankatsomuksesi suurin ongelma :-)

March 04, 2007 10:15 PM  
Blogger Mikko Sandt said...

Asioiden toimivuus ei ole millään tavalla riippuvainen maailmankatsomuksestani. Tarkoituksenani on osoittaa vapaiden markkinoiden ylivoimaisuus käytännön asioiden hoidossa. Tämän takia pyrin jättämään moraaliset argumentit taka-alalle. Vasemmisto ei tähän tietenkään voi ollenkaan turvautua, sillä sosialismi ja vasemmistolaisuus yleensä on uskontoon verrattavissa oleva arvojärjestelmä, jolla ei ole minkäänlaista varteenotettavaa tieteellistä pohjaa. Sosialismi ja vasemmistolainen politiikka vaikuttavat negatiivisesti yhteiskuntaan ja luovat sosiaalisia ongelmia. Tämä tosiasia ei ole riippuvainen kenenkään arvomaailmasta. Oli minun arvomaailmani mikä tahansa, johtaa minun suosimani (talous)politiikka parempiin käytännön tuloksiin kuin vasemmistolaisten arvolatautunut politiikka.

March 05, 2007 6:19 PM  

Post a Comment

<< Home