eroakirkosta.fi

Sunday, October 10, 2010

Suomen ja Israelin asekaupat

Vasemmistolaiset idealistit (Tuomioja, Hautala, Hassi, Kaurismäki jne.) ovat allekirjoittaneet vetoomuksen, jossa "Suomea vaaditan lopettamaan asekaupat Israelin kanssa". Tällainen sinisilmäinen "vaikuttaminen" perustunee oletukseen, että Lähi-idän ongelmat loppuvat, kunhan Israel laskee aseensa, aivan kuin Lähi-idän konfliktin historia olisi täynnä instansseja, joissa Israelin rauhaneleet oltaisiin palkittu jollakin muulla kuin Israelin siviileihin kohdistuvalla väkivallalla.

Erkki Tuomioja sanoo allekirjoittaneensa asekauppaa vastustavan vetoomuksen siksi, ettei Israelia enää voi eikä pidä kohdella asekaupoissa normaalina kumppanina.

"Ei niin kauan kuin se jatkaa siirtokuntien laajentamista ja laitonta miehitystään palestiinalaisalueilla eikä osoita uskottavia merkkejä aidosta pyrkimyksestä kestävään rauhansopimukseen."

Onpa yksipuolista. Viittaukset palestiinalaisalueiden miehityksen laillisuuteen ovat typeriä, YK:n päätökset kun ovat perinteisesti sotineet Israelin valideja turvallisuusintressejä vastaan. Jos Tuomioja haluaisi edistää miehityksen lakkauttamista, hänen tulisi vedota palestiinalaisiin, Israel kun miehittää palestiinalaisalueita vain siksi, että sen on pakko.

Suomi tietenkin myös hyötyy Israelin kanssa käytävistä asekaupoista, kuten nimimerkki "Moskovan arkistonhoitaja" Helsingin Sanomien uutisartikkelin kommenttiosiossa kertoo:

Suomi on samantyyppisessä asetelmassa kun Israel. Pieni demokraattinen valtio selkä merta vasten totalitaristisen ja äärimmäisen väkivaltaisen historian omaavassa väestöllisesti monikymmenkertaisessa ja maantieteellisesti sitäkin suuremmassa ja historiassa hyvin epävakaaksi osoittautuneessa ympäristössä.
Suomessa on Israelista paitsi sotilaallisesti myös teknis-taloudellisesti opittavaa, onhan Israel korkean teknologian johtavia maita kun siellä on yhdistynyt miljoonan orjuudesta exodukseen paenneen entisen neuvostoinsinöörin osaaminen amerikkalaisen kapitalismin maaperään tuottaen erinomaisia tiedon ja taidon jaffahedelmiä.

Labels: , , , , , , , ,

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Vetoomus on erittäin hyvin perusteltu.

Monet tunnetut sionistitkin ovat sanoutuneet irti Israelin politiikasta, koska katsovat juuri sen vaarantavan maan turvallisuuden. Länsi-rannalla on menossa rotusyrjintään perustuva laiton ja väkivaltainen miehitys, jota ei edes hyvällä mielikuvituksella voi perustella ns. turvallisuus-kortilla. Gazassa ja Länsirannalla eläville palestiinalaisille päivittäinen, rasistinen syrjintä, liikkumisen estäminen, perusoikeuksien mitätöiminen, omaisuuden tuhoaminen on arkipäivää, kun taas siirtokuntalaiset asuvat laittomasti, armeijan turvaamina, rakentaen uima-altaita alueille, joissa viereisille palestiinalaiskylille ei riitä juomavettä. Gaza muistuttaa tällä hetkellä avoilmavankilaa, jossa ihmisiä lahdataan järjestelmällisesti.

Arabikansojen liitto (mukaan lukien Iran) on ilmoittanut normalisoivansa suhteensa Israeliin jos tämä vetäytyy Länsirannalta. Hamas on myös suostunut tähän.

Tänään Israelissa hyväksyttiin laki, jonka mukaan sen kansalaisilta on vaadittava uskollisuusvala juutalaiselle valtiolle. Kuten itsekin tiedät, tämä muistuttaa hyvin paljon toisen maailmansodan aikaista, rasismiin perustuvaa fasisimia.

Kaikesta edellisestä on kaikkien saatavilla pätevää tutkimustietoa niin ihmisoikeusjärjestöiltä kuin YK:ltakin. Sinunkin kannattaisi käyttää tätä mahdollisuutta.

October 11, 2010 3:17 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home