eroakirkosta.fi

Sunday, July 08, 2007

Lohikoski ja Neuvostoliiton romahdus

Kampanja-blogin tiukka kommenttimoderointi ei suostu päästämään hirvittäviä kommenttejani läpi (tämänkaltaista se ajatustenvaihto varmaan olisi Lohikosken kannattamassa sosialistisessa yhteiskunnassa), joten alla kyseinen kommentti, jonka esitin Lohikosken Kapitalismi vaarantaa terveyden -jutun vastineeksi:
Neuvostoliiton talousjärjestelmä perustui sosialismiin eli suunnitelmatalouteen, jossa kollektiivi tekee tuotantopäätöksiä vapaiden yksilöiden sijaan. Tämän takia en ymmärrä, miksi puhut "valtionkapitalismista". Käsite on muutenkin hyvin epämääräinen.
Neuvostoliitossa päätöksenteko kyllä oli keskitetty poliittiselle eliitille, mutta muussahan tapauksessa kansa olisi äänestänyt liberaaleja ja hylännyt sosialismin. Tämän takia sosialismi ei toimi demokratian kanssa, sillä sosialismin luoma köyhyys johtaa sosialistisen talousjärstelmän murtumiseen kansanäänestyksen kautta.

Suunnitelmatalous ei toimi, sillä byrokraatit eivät kykene allokoimaan niukkoja resursseja tehokkaasti. Tämän takia sosialismi ei voi toimia.

Yksikään Itä-Euroopan maa ei Neuvostoliiton kaaduttua vapauttanut talouttaan lähellekään Länsi-Euroopan tai USA:n tasoa. Tämän lisäksi yksityistämiset joko jätettiin puolitiehen tai ryssittiin luovuttamalla valtion aikoinaan ryöväämää omaisuutta takaisin poliittiselle eliitille (kuten sanoit).
Itä-Euroopan taloudellisesti vapaimmalta maalta, Virolta, meni yli kymmenen vuotta säätää taloudellinen vapaus yli Länsi-Euroopan tason. Viro on myös elintasovertailuissa muuta Itä-Eurooppaa edellä.

Kannattaa oikeasti tutustua taloudellisen vapauden määrään sellaisissa puolisosialistisissa valtioissa kuin Venäjä, ja verrata sitä vaikkapa Viron tilanteeseen. Erot ovat merkittäviä.
Asiaan liittyen, Toni Heinonen heitti Vapausfoorumilla jokin aika sitten tällaista:
Jos kysymyksesi siis oli "eikö suunnitelmataloudella voida kasvattaa bruttokansantuotetta", vastaus on tietysti kyllä. Jos kysymys oli "eikö tämä ollut hyödyllistä näille yksittäisille ihmisille, joita talous loppujen lopuksi on", vastaus on tietysti ei. Ja näinhän esimerkiksi neuvostoliitossa juuri kävi: monet (vasemmistolaisetkin, kuten Jeffrey Sachs) ovat tutkineet Neuvostoliiton romahtamisen jälkeistä BKT:n romahdusta ja todenneet että ne alkuperäiset kriteerit (ihmisten tarpeiden tyydytys) ovat täyttyneet jopa samanaikaisesti huomattavasti paremmin, kun porukka lakkasi tuottamasta pyssytehtaalla (kalliita) aseita joita kukaan ei tarvinnut ja rupesi viljelemään perunaa.

Labels: , , , , ,

Tuesday, July 03, 2007

Ydinjätteen sijoitus & yksityiset omistusoikeudet

Onnettomuusriskin (käytännössä olemattoman) ohella yleisin argumentti ydinvoimaa vastaan on ydinjätteen sijoitukseen liittyvät ongelmat: mistä tilaa yhä lisääntyvälle määrälle radioaktiivista jätettä, ja onko sijoitus yleensä turvallista (päättele siitä, että pahimmat myrkyt sijoitetaan satojen metrien syvyyteen, kiinteään kiveen)?

En näe, miten yksityiset omistusoikeudet eivät voisi tätä(kin) ongelmaa ratkaista. Vapaan markkinatalouteen eli kapitalismiin kuuluu oikeus tehdä omalla omaisuudella mitä tahansa, kunhan toiminta ei aiheuta konkreettista haittaa muille. energiafirmoilla ei yksinkertaisesti olisi oikeutta sijoitaa jätettä siten, että siitä koituisi terveydellisiä haittoja muille. Maa-alueet
jätteen säilöntää varten ostettaisiin vapailta markkinoilta. Nythän on periaatteessa mahdollista, että valtio pakkolunastaa maata "yhteisen edun" nimissä. Jos vapaata tilaa ei markkinoilta löytyisi (mikä on tietenkin epätodennäköistä) tai jos vapaana olevan tilan käyttö olisi taloudellisesti kannattamatonta, joutuisivat yhtiöt improvisoimaan eli kehittämään teknologiaa (esim. etsimään muita tapoja vähentää jätteen radioaktiivisuutta); onhan kyseessä heidän tulevat voittonsa. Valtiolla ei vastaavanlaisia insentiivejä ole. Kaikessa yksinkertaisuudessaan markkinatalouden mekanismit pakottaisivat energiafirmat toimimaan siten, että energiantuotannosta ei koidu haittaa muiden terveydelle tai omaisuudelle. Suomessa on tietenkin tilaa ja tarvetta vielä useille ydinvoimaloille.

Valtion puuttuminen ydinvoiman tuotantoon haittaa teknologista kehitystä ja sähkön taloudellista tuotantoa. Tätä toimintaa edistävät vasemmistopuolueet (mukaanlukien Vihreät) aktivisteineen, jotka stunteillaan pyrkivät saamaan valtion käyttämään väkivaltamonopoliaan tehottomien, tarpeettomien ja lapsellisten tarkoitusperien ajamiseen.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Labels: , , , ,