eroakirkosta.fi

Monday, April 27, 2009

Prekariaattien haihattelua

Myös prekariaatteina tunnetut uuskommunistit kannustavat "paskaduunien" tekijöitä (prekariaatteja?) kartellisoitumaan. Hieman mietityttää, mitä nämä tyypit oikeasti haluavat saavuttaa ja miten.

"Paskatyötä" tekevien palkkataso ja työolot ovat heikkoja, sillä heidän tuottavuutensa on sen mukaista. (Vasemmistolaiset eivät tietenkään pidä tätä mitenkään hyväksyttävänä seikkana, sillä heidän mielestään sillä, miten kouluttautunut yksilö on, ei ole mitään tekemistä yksilön omien valintojen kanssa.) On vaikea nähdä, miten kartellisoituminen nostaisi tuottavuutta. Ilman tuottavuuden kasvua se potti, josta palkkoja ja bonuksia markkinoilla jaetaan pysyy muuttumattomana, jolloin "paskatyötä" tekevien tulojen lisäys olisi ainoastaan joltakin muulta pois. Prekariaattien saama tulojen lisäys olisi ansaitsematon, epäoikeudenmukainen, sillä se ei perustuisi tuottavuuden kasvuun vaan kartellivaltaan.

Tyypit ovat myös perustulon kovia kannattajia. Perustulo yhdistettynä tasaveroon (jota vasemmistolaiset eivät hyväksy, vaikka yleisesti esitetyt tasaveromallit ovat progressiivisia perusvähennyksen ansiosta) ratkaisisi muutamia ongelmia, mutta prekariaatit haluavat perustulosta vaihtoehdon työnteolle. Kun Suomessa on jo valmiiksi korkeat, kannustimia tuhoavat rajaveroasteet, miksi kannustimia työnteolle pitäisi vielä tästä lähteä karsimaan?

Labels: , , , ,

Wednesday, April 22, 2009

Rahapelimarkkinat ja paternalismi

Tanska aikoo liberalisoida rahapelimarkkinoita. Kun Suomessa yleensä seurataan muiden Pohjoismaiden esimerkkiä niin asiassa kuin asiassa, niin tässä olisi nyt kerrankin siihen aihetta. Valitettavasti Tanskan tapauksessa ei näytä olevan kyse rahapelimarkkinoiden täydellisestä liberalisoinnista, vaan Danske Spil -valtionyhtiön monopolioikeuksien rajaamisesta. Yhtiö siis näyttää jäävän valtion käsiin. Tätä perustellaan samanlaisilla argumenteilla kuin Veikkauksen tai Rayn monopolia Suomessa: Osa tuloista allokoidaan kaikenlaiseen yhteiskunnan hyvinvointia edistävään toimintaan. Miten valtio on tässä suhteessa kyennyt ottamaan valtionomistuksen vaihtoehtoiskustannukset ja monopolista aiheutuvat hyvinvointitappiot huomioon, sitä en tiedä. Kyllähän Neuvostoliitonkin talousjärjestelmällä oli jotakin näyttää.

Toinen argumentti rahapelimonopolin puolesta on pelaamisesta aiheutuvat yhteiskunnalliset haitat. Tämä on tietenkin arvokysymys, ja vasemmistolaiset mielipiteet kallistuvat rankasti paternalismin puolelle. Koska yksilöt ovat heikkoja, houkutuksille alttiita ja yhteiskunnan hyvinvointia ajattelemattomia, heidät pitää pakottaa toimimaan heidän omien etujensa mukaan (aivan kuin valtio tietäisi, mikä on yksilön etujen mukaista).

Rahapelimarkkinoilla olisi vapaassa markkinataloudessakin tärkeä sosiaalinen tehtävä: allokoida idioottien varoja parempiin käsiin, ja vielä täysin vapaaehtoisten transaktioiden kautta. Miksi tätä pitäisi pyrkiä vastustamaan?

Labels: , , , , , ,

Friday, April 17, 2009

Ranska ja taantuma

Taantuman vastaista taistelua Ranskassa:

Irtisanomisista suivaantuneet työntekijät laskivat myöhään torstai-iltana vapaaksi pomonsa, jotka he aiemmin päivällä sieppasivat.

...

Kyselyiden mukaan noin puolet kansasta hyväksyy johtajien sieppaukset, mutta yrittäjäjärjestöt vaativat hallitusta lopettamaan ne heti.

(Hieman enemmän tekstiä Wall Street Journalissa.)

Kysymys kuuluukin, mikseivät viranomaiset tehneet mitään? Eikö tässä olisi ollut homma RAID-erikoisjoukolle?

Tässä on tietenkin kyse siitä, että pienen ryhmän intressit ovat ristiriidassa talouden pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa. Ranskassa työvoima ei ole yhtä järjestäytynyttä kuin Suomessa, mutta ay-liikkeet ovat silti hyvin vahvoja ja kykeneviä lamauttamaan talouden toimintaa. Laskusuhdanteessa talous hyötyy, kun hintatason annetaan sopeutua kitkattomasti. Esimerkiksi Amerikassa asuntojen hintojen lasku on hyvä edellytys asteittaiselle toipumiselle. Euroopassa ay-liikkeet kuitenkin ovat sen verran vahvoja, että taloudessa esiintyy merkittävää kitkaa, ja paluu "luonnolliseen" työttömyysasteeseen viivästyy useita vuosia, jos sitä ikinä saavutetaankaan.

Valtiovalta voi tietenkin pyrkiä heikentämään ay-liikkeitä. Näin tehtiin USA:ssa ja Britanniassa 80-luvulla. Ranskassa ongelmana on radikalismi, jolla on ollut merkittävä rooli sitten Ranskan vallankumouksen: Pieni liikehdintä kaduilla johtaa siihen, että päättäjät perääntyvät suunnitelmistaan. Sarkozyn tähän astinen kausi on toiminut erinomaisena esimerkkinä tästä, vaikka hän on joitain pieniä voittoja saavuttanutkin.

Myös yksityisten omistusoikeuksien kunnioitus on Ranskassa ollut vähäistä verrattuna muihin kapitalistisiin maihin. Ranskan vallankumous (Rousseau) asetti pienemmän merkityksen yksityiselle omaisuudelle kuin Amerikan vallankumous (Locke). Ranska on ollut hidas ja haluton oppimaan. Amerikan kasvaessa ja pysyessä kohtuullisen uskollisena liberaalidemokraattisille periaatteilleen, Ranska kärsi tuhoisista sodista ja johtajista, jotka pyyhkivät liberalismilla takapuoltaan. Amerikan pelastettua Ranskan toistamiseen maailmansodasta, Ranska alkoi painottamaan valtion roolia talouden ohjailussa (dirigisme). Valtiojohtoinen ohjailu tuli Ranskassa ja muissa Euroopan maissa viimeistään 80-luvulla osittain tiensä päähän, kun keynesiläinen talouspolitiikka lakkasi toimimasta oppikirjaesimerkkien (joita muuten vieläkin viljellään alkeiskursseilla) mukaan. Valtion talouspoliittinen rooli on kuitenkin säilynyt merkittävänä. Se mm. pyrkii aktiivisesti pitämään pystyssä yrityksiä ja teollisuutta, jonka olisi tullut kadota muualle jo vuosikymmeniä sitten haaskaamasta resursseja. Esimerkiksi autoteollisuus on saanut valtiolta runsaasti tukea.

Ranskassa, kuten monessa muussakin länsimaassa, kuvitellaan, että ongelmat johtuvat markkinataloudesta. Hyvinvointivaltio on esitetty kapitalismista irrallisena ilmiönä, ei kapitalismista riippuvaisena ilmiönä. Tämän lisäksi mm. Ranskassa taloustieteestä opetetaan jotain muuta kuin mainstream-versiota. Ei ihme, että siellä ammutaan jatkuvasti itseään jalkaan. Kuten ylläolevasta uutisesta käy ilmi, yli puolet ranskalaisista hyväksyy lainvastaisen toiminnan. Kaikki tämä siis pelkästään sen vuoksi, että Ranska voitaisiin säilyttää verraten tehottomana länsimaana.

Labels: , , , , , , ,

Thursday, April 16, 2009

Loppu lihansyönnille?

Myös vihreinä tunnetut, kasvua ja hyvinvointia vihaavat kontrollihaluiset hullut ovat toivomassa "vain yhtä liharuokapäivää" Helsingin kouluihin:

Helsingin vihreät nuoret -järjestö toivoo kouluihin liharuokapäivää. Järjestö ehdotti keskiviikkona, että Helsingin kouluissa ja muissa kaupungin ruokaloissa tarjottaisiin liharuokaa korkeintaan kerran viikossa.

Tätä nykyä Helsingin kouluissa tarjotaan lihaa neljänä päivänä viikossa ja kalaa yhtenä päivänä. Kasvisruoka on vaihtoehtona joka päivä.


Mitä vikaa normaalissa ruokavaliossa on? Vihreiden kannattama, pelkästään kasviksista koostuva ruokavalio on luonnoton ja ironisesti talouskasvun mahdollistama. Ihmisen elimistö on sopeutunut sekaravintoon. Vielä sata vuotta sitten ihmisellä ei ollut tarpeeksi tietoa ihmiselimistön tarvitsemista ravintoaineista. Pelkkä kasvisruokavalio on satojen vuosien ajan ollut terveysriski. Pelkän kasviksen syönti ei ole sen luonnollisempaa kuin pelkän lihan syönti. Kasvissyönnissä ei olekaan kyse lasten terveydestä vaan moraalista. Lihansyönnin pitäminen moraalittomana on typerää, abstraktitason haihattelua. Tähän väliin sopiikin lisää hyvää settiä Starship Troopers -kirjasta.

What is "moral sense"? It is an elaboration of the instinct to survive. The instinct to survive is human nature itself, and every aspect of our personalities derives from it. Anything that conflicts with the survival instinct acts sooner or later to eliminate the individual and thereby fails to show up in future generations.

...

Correct morals arise from knowing what Man is - not what do-gooders and well-meaning old Aunt Nellies would like him to be.

Kun vielä huomioidaan, että kasvisruokaa on kuitenkin saatavilla joka päivä, on vihreiden kanta vielä vaikeammin ymmärrettävissä. Koululaiset ovat tunnetusti nirsoja ruoan suhteen, joten liharuoan katoaminen ruokaloista johtaisi lähinnä karkkipatukoiden kulutuksen lisääntymiseen kouluaikana.

Julkisten koulujen ei tulisi opettaa mitään ideologiaa. Toisaalta koulu soveltuu mitä parhaiten virallisen ideologian iskostamiseen lasten mieliin. Koska vihreiden toimien takana on halu hallita yksilöiden käyttäytymistä, ei tällaisen paternalismin kannattaminen ole mitenkään ihmeellistä. Jos peruskoulut yksityistettäisiin, koulut saisivat itse päättää, minkälaista ruokaa tarjoavat. Tosin tällöin hippivanhemmat passittaisivat lapsensa pelkkää kasvisruokaa tarjoaviin kouluihin, mikä olisi vähintään yhtä arveluttavaa - ja kaiken lisäksi paljon vaarallisempaa - kuin lapsiansa kristillisiin kouluihin passittavat vanhemmat.

Muistakaa myös, että Hitler oli kasvissyöjä. Joidenkin historioitsijoiden mukaan Hitler kiihdytti sota- ja tuhoamiskampanjoitaan heikon kuntonsa vuoksi, jonka arvellaan osittain johtuneen hänen kasvisruokavaliostaan. Ruokavalio saattaa myös selittää näiden nykyvihreiden "toiveet". Eikös jonkin teorian mukaan lihansyönti edistä aivojen kehitystä?

Do your part in fighting fascism - eat meat!

Labels: , , , , ,

Tuesday, April 14, 2009

Heinlein on value part 2

More gold from Starship Troopers:

There is an old song which asserts that "the best things in life are free." Not true! Utterly false! This was the tragic fallacy which brought on the decadence and collapse of the democracies of the twentieth century; those noble experiments failed because the people had been led to believe that they could simply vote for whatever they wanted... and get it, without toil, without sweat, without tears.
Nothing of value is free. Even the breath of life is purchased at birth only through gasping effort and pain.

...

I fancy that the poet who wrote that song meant to imply that the best things in life must be purchased other than with money - which is true - just as the literal meaning of his words is false. The best things in life are beyond money; their price is agony and sweat and devotion... and the price demanded for the most precious of all things in life is life iself - ultimate cost for perfect value. -Mr. Dubois

Labels: , , , ,

Saturday, April 04, 2009

Heinlein on value part 1

From Starship Troopers (the novel):

Of course, the Marxian definition of value is ridiculous. All the work one cares to add will not turn a mud pie into an apple tart; it remains a mud pie, value zero. By corollary, unskillful work can easily subtract value; an untalented cook can turn wholesome dough and fresh green apples, valuable already, into an inedible mess, value zero. Conversely, a great chef can fashion of those same materials a confection of greater value than a commonplace apple tart, with no more effort than an ordinary cook uses to prepare an ordinary sweet.

These kitchen illustrations demolish the Marxian theory of value - the fallacy from which the entire magnificent fraud of communism derives - and to illustrate the truth of the common-sense definition as measured in terms of use.

...

"Value" has no meaning other than in relation to living beings. The value of a thing is always relative to a particular person, is completely personal and different in quantity for each living human - "market value" is a fiction, merely a rough guess at the average personal values, all of which must be quantitively different or trade would be impossible. -Mr. Dubois

Labels: , , , ,