eroakirkosta.fi

Monday, May 25, 2009

Elitism on the rise in the US

Michelle Obama, drowning in vanity, is on the rise as America's new minister of culture. Under President Obama, America is taking steps toward the welfare model where enlightened politicians make important decisions, such as deciding which artist is worth your money.

“The first lady made it very clear that the White House plans to use its position and prestige to shine a spotlight on the arts in a way that has not occurred recently,”

When it comes culture, America has been a world leader for a very long time. Culture is flourishing in America because it's been left alone. As any liberty-minded would agree, no authority should dictate which art is superior to others. But there are people who believe that some art is objectively better and thus everyone should be forced to support it for their own good. This is either elitism or just plain selfishness (usually disguised as elitism).

When the National Endowment for the Arts was awarded an extra $50m (£31.4m) of public money in President Obama’s fiscal stimulus package, it was denounced as wasteful spending that would do nothing to lift the economy.

If this is not wasteful spending, then what is? Special interests are going to have a ball under the Obamas.

Labels: , , , , ,

Friday, May 22, 2009

EU-maiden palkkaeroista

Ylen eurovaalikoneen mukaan minulle sopivin ehdokas olisi Riikka Railimo. Hän kuitenkin kirjoitti blogissaan tällaista:

Kannatan vahvasti tuota EU:n sisäistä liikkumisvapautta, mahdollisuutta työskennellä ja opiskella ilman suurta paperisotaa ja lupamenettelyjä. Olen itsekin tuota mahdollisuutta käyttänyt moneen otteeseen. Mutta mitä on vaikea ymmärtää, että samasta työstä maksetaan eri suuruista palkkaa, riippuen siitä, mistä EU-maasta olet kotoisin. Eikö tulisi olla päivänselvää, ettei tuollainen menettely kuulu enää 2000-luvulle?

Ensinnäkin, hintatasot vaihtelevat EU:n sisällä; kaikki EU-maathan eivät edes kuulu euroalueeseen. Toiseksi, työvoiman hinta vaihtelee (lakisääteisten seikkojen lisäksi) nimenomaan siksi, että Riikan hehkuttamaa liikkumisvapautta ei käytetä tarpeeksi hyväksi. Täydellisesti toimivilla markkinoilla työvoima menisi aina sinne, missä työstä saa parhaan korvauksen. Tämä kuitenkin lisäisi työvoiman tarjontaa alueella, mikä taas johtaisi palkkatason alenemiseen. Toisin sanoen, täydellisesti toimivilla markkinoilla hinnat konvergoituvat arbitraasin seurauksena. Unionissa työvoima liikkuu jäsenmaiden välillä jonkin verran, mutta huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa eri osavaltioiden välillä. Konvergoitumista ei tapahdu.

Mikä tässä on vaikeaa ymmärtää?

Labels: , , ,

Sunday, May 17, 2009

Viharikos

Sisäministeriö aloittaa tänä vuonna viharikollisuuden tilastoinnin. Jatkossa tiedot viharikollisuudesta on tarkoitus kerätä vuosittain.

Rasistiset viharikokset poimitaan poliisin tiedostoista ensimmäiseksi.

Viharikokset ovat yleistyneet huomattavasti netin myötä ja verkkoon on syntynyt samanmielisten viharyhmiä, arvioi sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen.

Mielenkiintoista, tullaanko tätä soveltamaan lähes pelkästään valkoisiin heteromiehiin, vai lasketaanko ei-muslimeihin kohdistunut jihad viharikokseksi. Muualla Euroopassa rasistinen rikollisuus on kasvavissa määrin nimenomaan muslimien toimeenpanemaa. Huomatkaa myös eksplisiittinen maininta nettirasisteista. Rasismihan ei ole Suomessa laitonta, joten lieneeköhän tässä yritys hiljalleen tehdä siitä laitonta?

Annetaan South Parkin terveellä järjellä varustettujen lapsosten kertoa, miksi viharikoslainsäädäntö on naurettava idea:

Labels: , , , , ,

Friday, May 08, 2009

SAK:n uusi uljas minimipalkka

SAK haluaa nostaa miminipalkan 1500:aan euroon. Vasta pari viikkoa sitten ihmettelin vasemmistolaisten ajamaa, kannustimia tuhoavaa ja työllisyyttä heikentävää työmarkkinapolitiikkaa. Hulluudelle ei nähtävästi loppua löydy.

Kuten tässä blogissa on jo noin miljoonaan kertaan todettu, hinnan kohottaminen tasapainohinnan yläpuolelle vähentää kysyntää. Minimipalkan korotus ei tietenkään välttämättä lisää työttömyyttä, jos korotus on vaatimaton. Yhdysvalloissa minimipalkkaa korotettiin hiljattain hieman yli viidestä dollarista hieman yli seitsemään dollariin. Inflaatiosta johtuen reaalinen korotus oli kuitenkin vaatimaton. Tästä huolimatta jopa vaatimaton viiden dollarin minimipalkka (mitattuna tämän päivän rahassa) sulkee ihmisiä työmarkkinoiden ulkopuolelle. Minimipalkan täytyisi olla todella alhainen, jotta se ei lisäisi työttömyyttä.

Toisaalta inflaatio on tehnyt ja tekee työvoimasta halvempaa, mutta tämä ei tarkoita, että työttömyyttä voitaisiin hoitaa inflaatiolla (kuten keynesiläisen talouspolitiikan aikoina tehtiin), sillä inflaatio on yleensä ennakoitavissa. Tämän lisäksi minimipalkka voi toimia inflaatiota ajavana tekijänä (ns. cost push -inflaatio). Tällöin pitää kysyä, että jos firmat siirtävät kohonneet tuotantokustannukset hintoihin, niin mitä hyötyä palkankorotuksista on?

SAK:n ehdotus on idioottimainen. Se nostaisi minimipalkan yli yhdeksään euroon per tunti. Mistä SAK päättelee, että huonosti koulutetut tai nuoret kykenevät tuottamaan tätä suuremman määrän tunnissa? Miksi juuri tämä määrä on oikea? SAK tietenkin tästä hyötyisi, sillä työntekijäpoolin supistaminen parantaa niiden asemaa, jotka jo tienaavat SAK:n ehdottamaa minimipalkkaa enemmän

Joidenkin mukaan "riittävä" minimipalkka kannustaisi ihmisiä hakeutumaan töihin. Tämä ei kuitenkaan tee mitään yllä mainitulle ongelmalle. Tässäkään tapauksessa kaksi väärää ei tee oikeata: Kannustimia tuhoavan sosiaaliturvan lisäksi meillä olisi työttömyyttä aiheuttava minimipalkka. Ylen uutisen kommenttiosiossa on hyvinvointiyhteiskunnan kannustimista paljon kertova kommentti:

Ehdottomasti pitää olla minimipalkka. Ihan naurattavaa tehdä töitä tuota alemmalla summalla. Itse ainakin miettisin kaksi kertaa, otanko vastaan noin vähäpalkkaisen työn vai pidänkö vapaa-aikani ja odotanko yhteiskunnan tuella parempaa paikkaa.

Miksi siis meidän pitäisi ylipäätänsä tarjota ihmisille vaihtoehto?

Kilpailullisilla markkinoilla ei yksinkertaisesti ole tarvetta minkäänlaisille minimipalkoille. Minimipalkka tekee potentiaalisesti tuottavat yksilöt tuottamattomiksi.

Labels: , , , ,

Tuesday, May 05, 2009

Sosiaaliturvan perässä Suomeen

Nykyään Suomen kilpailukykyä terästetään houkuttelemalla maahanmuuttajia elelemään veronmaksajien rahoilla. Eipä siinä mitään; en minä maahanmuuttajia lähtisi syyttämään. Heidän toimintansa on täysin moraalista. Ei ole heidän vikansa, että sossu on antelias. Ei ole heidän vikansa, että ay-liikkeet ja lainsäädäntö ovat luoneet jäykät työmarkkinat. Mutta en näe, miten tällaiseen porkkanaan perustuva maahanmuuttopolitiikka kykenisi parantamaan niin sanottua huoltosuhdetta. Korkeakoulutetut eivät tunnetusti Suomeen tule, vaan lähtevät täältä pikemminkin muualle, mieluiten alhaisempien marginaaliveroasteiden maihin. (Heidän motiivinaanhan on raha siinä missä maahanmuuttajienkin.) Hyvinvointimalli heikkoine kannustimine ja jäykkyyksineen ei sovi yhteen sen ajatuksen kanssa, että huoltosuhde ratkaistaisiin maahanmuutolla. Toisaalta ilman hyvinvointimallista johtuvaa talouden sääntelyä ei olisi mitään hoitajapulaa; vapailla markkinoilla yli- ja alijäämiä esiintyisi ainoastaan hetkittäisesti hintamekanismin tasapainottaessa kysynnän ja tarjonnan.

Jos olisin täysin perverssi, pitäisin nykyisenkaltaista maahanmuuton kehitystä jopa toivottavana: mitä suurempia rahoitusongelmia hyvinvointivaltio kohtaa, sitä pikemmin sitä lähdetään purkamaan.

Labels: , , , ,